V krásnej záhrade - krásny život

O reze stromov


Účelom rezu ovocných stromov je predovšetkým zaistiť optimálny vzťah medzi ich rastom a rodivosťou, aby bola koruna vzdušná, dostatočne pevná a mala potrebné množstvo svetla. Rez a tvarovanie prispôsobujeme prirodzenému typu koruny a veku daného stromu.


Termín orezu stromov

Stromy je možné orezávať celoročne (okrem zimných mesiacov, keď je čas vegetačného pokoja), každý zásah do stromu je potrebné prispôsobiť obdobiu, kedy je vykonávaný, a tiež druhu stromu, na ktorom chceme zásah realizovať. Jablone a slivky znesú rez aj v chladnejších mesiacoch, kým marhule, broskyne a čerešne sú náchylné na vlhko a zimu, preto je lepšie do nich zasahovať v teplých a suchých mesiacoch.

Jarné a jesenné obdobie je ideálne na realizovanie výchovných rezov, presvetľovanie koruny, zmladzovanie a podporu rastu stromov. Vykonáva sa vtedy aj strihanie ovocných kríkov (maliny, černice, egreše...).

V letnom období sa stromom lepšie hoja rany a sú menej náchylné na glejotok a hubové choroby, preto je to vhodný čas na hlbšie znižovanie privysokých a prestarnutých stromov (napr. čerešne, ktoré sa orezávajú v čase, keď sú plody zrelé a vy si ich môžete pohodlne obrať zo zeme zo zrezaných konárov). Letným rezom tiež tlmíme nadmerný rast do nežiaducich smerov, skracujeme pridlhé konáre a robíme prebierku plodov, čím sa skvalitní ich chuť a dozrievanie.

V zimných mesiacoch, t. j. v čase vegetačného pokoja, sa orez zdravých stromov nevykonáva. Je to čas určený na výruby.


Typy rezov

Výchovný rez

Vykonáva sa každoročne na mladých stromoch od 1. do 4. roku od výsadby. Jeho účelom je založenie a formovanie koruny mladého stromu tak, aby získal v dospelosti silu, tvar a veľkosť, ktorá bude prinášať úžitok nám aj jemu. Zabezpečujeme ním tvorbu požadovaného počtu kostrových konárov a ich rozmiestnenie.

Výchovný rez ovocného stromu nemožno podceniť ani vynechať, iba tak sa vyhneme tomu, aby v budúcnosti netrpel zásadnými rastovými defektmi, ktoré už nebude možné odstrániť. Každým výchovným rezom určujeme produktivitu, kvalitu a dĺžku života nášho stromu.


Opravný rez

Vykonáva sa na mladých stromov, aby sa upravili defekty koruny, ktoré vznikli v dôsledku zanedbaného výchovného rezu.


Udržiavací a stabilizačný rez

Realizuje sa na dospelých stromoch, ide o zmenu veľkosti a tvaru koruny podľa podmienok stanovišťa tak, aby bola zabezpečená ich ďalšia rodivosť, prevádzková bezpečnosť, stabilizácia a aby sa predĺžila dĺžka ich života.


Zdravotný rez

Jeho cieľom je optimalizovať vitalitu, prevádzkovú bezpečnosť a zdravotný stav stromu z dlhodobej perspektívy. Pri tomto reze sa odstraňujú konáre usychajúce a suché, mechanicky poškodené, napadnuté patogénmi a škodcami, tiež sa odstraňujú konkurenčné a nevhodne postavené sekundárne výhony.


Bezpečnostný rez

Vykonáva sa za účelom zabezpečenia aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti stromu z krátkodobej perspektívy. Odstraňujú sa konáre, ktoré narúšajú prevádzkovú bezpečnosť, majú zníženú stabilitu, voľne visiace a staticky rizikové.


Redukčné rezy

Vykonávajú sa s cieľom redukcie koruny od prekážky (napr. od domu, elektrického vedenia...), kvôli stabilizácii (ak došlo k posunu ťažiska stromu), vytvoreniu podjazdovej a podchodovej výšky.


Zmladzovací rez

Tento rez sa realizuje na starších stromoch, ktorým usychajú hlavné konáre, majú krátke prírastky a výrazne klesajúcu rodivosť. Týmto rezom sa zabezpečí podpora rastu nových výhonov, ktoré preberú funkciu starého "vyrodeného" dreva.